Trekning/rebus av kodene på årets poster.

Kodene på postene har tidligere år dannet en mer eller mindre interessant tekst. Det er også tilfelle i år. Nytt av året er at sammenhengen i teksten ikke følger postene kronologisk, men må pusles sammen. Rekkefølgen innbyrdes på hver enkelt post skal ikke forandres, slik at det blir 15 deler av tekst som skal settes sammen til en setning med tema fra  Knabejakta. Mellomrom mellom ordene i løsningsteksten kommer i tillegg til de 45 tegnene som kodene består av. Det vil bli trekning av premie(r) blant alle innsendte løsninger – send løsningen til web@knabejakta.org . Hva og hvor mange premier det blir – kommer vi tilbake til.