Post 1 blir flyttet – 4 nye poster satt ut

Av en eller annen grunn har noen fjernet post 1. Denne vil bli erstattet og satt ut i ny posisjon rimelig nært til originalposisjonen.

4 nye poster er satt ut – se posisjonsoversikten.