Post 1 replassert

Da er post 1 kommet til rette og satt ut i ny posisjon. Denne plasseringen er lettere å komme til uten å komme for nær eksisterende hytter eller opparbeidelse av nye tomter/hytter. Koden er den samme slik at dere som allerede har tatt denne posten ikke trenger å ta den på nytt, men det er fritt fram 😉