Første delrunde av knabejakta er nå satt ut.

Den første «turen» av årets Knabejakt er nå satt ut. 6 poster er nå tilgjengelige for dere som ønsker en tidlig start.

NB! Post 1 & 2 står i svært hyttenære posisjoner. Vær vennlig å vise hensyn når dere besøker disse – IKKE bryt «intimsonen» rundt hyttene når dere tar dere fram til posten.

Etterhvert som postene settes ut blir hjemmesiden oppdatert – følg med 😉