Statistikk

Her vil all statistikk for Knabejakta være tilgjengelig, ordnet alfabetisk for hvert år.
Oversikt over de som har tatt alle postene «Full-pott klubben» finnes nederst i tabellen.
Poeng og merkeoversikt:
Svar på koderebusen 2021: «ETTER EN LANG VINTER ER DET TID FOR NYE KNABEJAKTTURER»