Hva er KNABEJAKTA? – en kort oversikt:

Knabejakta er et turopplegg basert på tur-orientering. Har du lyst på en tur ut kan det være greit å ha et mål med turen, og i dette opplegget er det postene. Postene er ikke inntegnet på noe kart, men angitt som kartreferanser med postbeskrivelse. Postene står ute fra medio juni(når snøforholdene tillater) til  høstferiens slutt. Postene har forskjellig poengverdi etter hvor de er plassert. Total poengsum for postene er 45 poeng.

På hver post er det angitt en kode som tas vare på og noteres på kontrollkortet. Etter endt sesong sendes kortet inn for godskriving av poeng og premiering. For hvert år flyttes postene og kodene forandres.

Knabens Venner står bak dette opplegget, og fører statistikk over oppnådd poengsum for hver deltaker. Dette offentliggjøres her på hjemmesiden og premieutdeling foretas på Nyttårsbasaren.

Alt du trenger for å gjennomføre hele eller deler av Knabejakta, finnes her på hjemmesiden, med unntak av verifikasjonskoden. Den koster kr. 100,-, er personlig og fåes ved å bruke Vipps. En enkel veiledning finnes under menypunktet «Papirløst» i nedtrekksmenyen «Info» øverst til høyre. Et begrenset antall konvolutter med info, postplassering og verifikasjonskode selges i Knaben landhandel. Prisen  inkluderer all premiering. Kart som brukes er  Nordeca Norge-serien 10005 Sirdal 1:50 000 – eller Knabens Venners turkart som selges på Knaben Landhandel

Kontrollkortene er kun gyldige med verifikasjonskode.

Etter sesongens slutt må kontrollkortene sendes inn for godskriving av poeng. Det er viktig at alle som deltar sender inn kontrollkortene slik at Knabens Venner får en oversikt over deltakelsen, uansett antall oppnådde poeng.

GOD TUR !