Hurra – alle postene er satt ut

Søndag 6.juni satte Leif & co. ut de siste 4 postene og da er alle årets poster tilgjengelige.
NB! Vær oppmerksom på at postene 6-9-12-15 tas inn i perioden 20.-30.september pga. elgjakta. Dette er koordinert med grunneierne og derfor må disse postene besøkes innen 20. september
Forøvrig står resten av postene ute til etter høstferien – GOD TUR