Bilder fra årets poster – Kartref. på nytt kart

Bilder fra utplassering av årets poster finner du ved å følge linken «Bilder» i menyen (oppe til høyre på pc). Har du tatt noen bilder du har lyst til å dele med andre knabejegere, setter vi stor pris på det. Send dem til web@knabejakta.org , så vil de bli publisert på hjemmesiden.

Knabens Venner har fått laget et nytt turkart som selges i butikken. Dette har et mindre og mer håndterbart format enn Nordeca/kartverket sitt. Det er ikke vannbestandig og bør derfor brukes/oppbevares i kartmappe/plastpose.
Det må påpekes at nummereringen av nord/sør- og øst/vest-linjene ikke er lik. Der Nordeca har tydelige linjenummerering i margen over/under og langs sidene av kartet, har turkartet kun nummerering i relativ svak blåfarge direkte på linjene i selve kartet. Denne nummereringen inneholder i tillegg flere tall enn de nødvendige 2 for bruk av kartreferanse. Disse 2 sifrene finnes allikevel ca. midt i nummereringen, slik at det er fullt mulig å benytte til posisjonering av postene vha. kartreferanser.