Rebus av postkodene

Det var mange som savnet rebusen i fjorårets Knabejakt og den er i år tilbake. Når du har løst den er det bare å skrive løsningen på kontrollkortet når du sender inn kodene.

Du skal bruke alle postkodene og lage en setning som har noe med Knabejakta å gjøre. Løsningen består av 45 bokstaver i grupper av 3, og det er de 15 kodegruppene som skal settes sammen. Eventuelle tegn, som komma – bindestrek etc. kommer i tillegg og er ikke nødvendig for å løse rebusen. Har du ikke alle kodene er det fullt mulig å gjette seg til de du evt. mangler. Alle korrekte svar som returneres er med i trekningen etter sesongens slutt.