Alle postene i Knabejakta 2023 er satt ut

De siste 4 postene er nå på plass og alle filene for GNSS bruk er tilgjengelige.

Et mindre antall konvolutter blir lagt ut for salg på Knaben Nye Landhandel i løpet av mandag 26.juni.

GOD TUR og husk at sauene er nå ute i heia – hold hunden i bånd.