Påminnelse – kontrollkort

Nå er alle postene i årets Knabejakt tatt inn – med unntak av post 14. Den var nedsnødd(i ei snøfonn) og får stå ute til våren !

Det er solgt 84 kontrollkort, og i skrivende stund er det mottatt 70 kort. Halvparten av de manglende er kjøpt på butikken og der hadde det sneket seg inn feil mailadresse på den ene siden av infoskrivet. Har du ikke mottatt tilbakemelding om at kontrollkort er mottatt – vennligst send inn på nytt.  Dere andre som ikke har sendt inn får derfor også en ny sjanse til å sende inn – uansett hvor mange poster dere har besøkt.

SISTE dato for innsendelse er 20.NOVEMBER – etter det blir bestilling på gravering av gullmerker sendt. Husk utdeling av premier på Nyttårsbasaren i Kapellet lørdag 28. des. kl.16