Årets Knabejakt er over

Vi har passert 1.oktober og postene er på vei inn. Vi håper alle har hatt fine turer og gleder seg til neste sesong. Mange har allerede returnert kontrollkort/koder og resten håper vi gjør det snarest mulig og senest 1. NOVEMBER 

Husk at vi ønsker at alle som har deltatt sender inn kontrollkort/koder UANSETT hvor mange poster som er besøkt.

Etter oppfordring er det fra og med denne sesongen mulig å reservere seg mot merke. Hvis du ikke ønsker å motta merke må du gi beskjed om det på kontrollkortet. Dette er spesielt viktig for de av dere som tar alle postene, da disse merkene graveres og bestilles spesielt for hvert år, og kan dermed ikke brukes til senere sesonger.

Utdeling av merker/diplomer og ekstrapremier blir tradisjonen tro, delt ut på Knabens Venners nyttårsbasar.

Velkommen til ny Knabejakt i 2020-sesongen – og snakk gjerne med andre om dette fantastiske turtilbudet.