Alle poster er på plass

Knabejakta -22 er nå komplett. Alle postene er nå satt ut og GNSS-filene er klare til nedlasting. Bilder fra utplassering vil komme etterhvert

GOD TUR !