Premier for 2021 – koderebus

  • Knabens venner har bestemt at det ikke blir nyttårsbasar i år pga. covid-19 situasjonen. Utdeling av merker/diplomer/ekstrapremier blir da foretatt i la. vinteren en gang. Dato,tid og sted kommer vi tilbake til.
  • Trekning av premie/r for deltakelse i koderebusen blir avholdt før jul og offentliggjort på hjemmesiden. Den/de heldige blir i tillegg kontaktet direkte. Det var 50 stk. som leverte inn svar på rebusen, og alle hadde korrekt løsning! (Løsning finnes på statistikksiden)