Manglende kontrollkort – send inn !

Årets sesong er over og alle postene er samlet inn.  Vi gleder oss til en ny sesong – den 20. i rekken !!

Det mangler imidlertid en del kontrollkort for årets deltakere i ft. antall solgte koder/konvolutter. Vi utvider fristen til 15.november, slik at alle får sjansen til å få sendt inn og gjøre seg fortjent til rettmessig premiering. Kontrollkort som mottas etter utvidet frist risikerer å ikke bli registrert.