Replassering av postene 7,10 og 13

Nå er postene 7,10 og 13 satt ut i sine nye posisjoner. Oppdatert liste finnes i hovedmenyen under «Info»/»Posisjon» . For dere som allerede har besøkt post 7,10 og 13 på gammel plassering blir dette å regne som en bonustur – postkodene er de samme.
GOD TUR