Hjelpefiler til GNSS

Trykk på grønn overskrift for å se hele innlegget.

Posisjonsfiler til dere som benytter GNSS (Global Navigation Satellite Systems) i jakten på poster, er nå oppdatert og lagt ut på posisjons-siden. Her ligger det også et satelittbilde som viser plasseringen av postene. Pga. tidspunktet for en av  oppdateringene til satelittbildet presentert i Google earth, er vestre del av bildet med en del snø i terrenget. Velger du å laste ned og importere/åpne .kmz-fila i Google earth, får du samme oversiktsbilde, men du kan velge å åpne tidligere publiserte satelittbilder tatt på sommeren.