2019 sesongen er i gang – så smått

De 6 første postene er nå satt ut i heia. Her finner dere den foreløpige oversikten

Filer for nedlasting etc. vil komme når alle er utplassert. En oppskrift for å få verifikasjonskoden finner dere her.

Vi anmoder alle om å benytte seg av digital løsning som beskrevet over. Det vil kun bli laget et svært begrenset antall konvolutter for salg i butikken for de som ikke kan bruke digital løsning.

GOD JAKT – husk papirkart og kompass som reserve i tilfelle GNSS svikter av en eller annen årsak.