4 nye poster er satt ut

Ny «rundtur» i årets Knabejakt er satt ut. Ingebret har satt ut postene i området Finndalen. Fremdeles en del snø ved post 11 og 14 og postene kunne ikke plasseres helt i vannkanten. De står allikevel lett synlige i forhold til postdetaljen.