Posisjoner 2019

Posisjoner

Kartreferanser og GNSS-posisjoner for 2018

Under finnes årets kartreferanser og GNSS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GNSS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
Post nr. Postbeskrivelse Kartreferanse
GPS-posisjon
1 poeng
1 Stor stein vest på «Sanden» 873043 32V LL 87320 04367
2 Skyte»stille» nær vei 873056 32V LL 87308 05635
3 Søkk sørøst på «Sanden» 880038 32V LL 88035 03871
2 poeng
4 Nordøst for tjørn 873024 32V LL 87385 02496
5 Topp 883067 32V LL 88389 06783
6 Dalsøkk 881027 32V LL 88121 02742
3 poeng
7 Vest for vestre tjørn 860019 32V LL 86026 01996
8 Nord i tjørn 896079 32V LL 89692 07976
9 Odde 897030 32V LL 89717 03054
4 poeng
10 «Heller» i trang dal 857009 32V LL 85740 00995
11 Stor stein oppe i dalsøkk 878089 32V LL 87821 08925
12 Bekkeos 890012 32V LL 89084 01275
5 poeng
13 Myr i dalsøkk 868008 32V LL 86849 00833
14 Sørøstre odde i vann 893094 32V LL 89348 09450
15 Tjørn 898003 32V LL 89818 00381
Satelittbilde med alle postene markert
Nedlastbar  .kmz-fil for bruk med Google Earth
Nedlastbar  .gdb-fil for Garmin-brukere
Nedlastbar  .gpx-fil generell gps-fil til bl.a. smart-telefoner

GOD TUR !

Tidligere år: