Knabejakta papirløst

Erfaringene etter 4 år med «papirløs» Knabejakt er udelt positive. Både mindre arbeid, lettere informasjonsflyt og kommunikasjon understreker dette.

All informasjon, rettledning samt postplasseringer ligger fritt tilgjengelig på hjemmesiden. Verifikasjonskoden er personlig og du kjøper den ved å følge oppskriften nedenfor.  Denne er nødvendig ved innsending av kontrollkort/postkoder – for å få tildelt diplomer/merker og årspremier, samt for å komme med i statistikken

Det vil fremdeles bli laget et mindre antall deltagerkonvolutter ved sesongstart. Konvolutten får du kjøpt på Knaben Landhandel, og er forbeholdt de som av en eller annen grunn ikke kan/vil bruke elektronisk løsning. Den inneholder nødvendig informasjon, postplasseringer og en verifikasjonskode.

For å få verifikasjonskode elektronisk gjør du slik:

Bruk Vipps betalingsmetode via mobiltelefon. Sørg for å ha Vipps-app’en installert på mobiltelefonen. Betal kr.100 pr.kode du ønsker å benytte for innsending av kontrollkort. Send det til: 922 50 997 (husk å lagre tlf.nr. i dine kontakter). Du sende en følgemelding med betalingen som inneholder navn på de som betalingen gjelder for. Når betalingen mottas, blir kodene sendt tilbake til betaler som en Vipps-melding. Sørg for å aktivere meldingsmottak i app’en slik at du får beskjed når du mottar kodene.