Knabejakta papirløst

Etter en svært vellykket prøveordning i 2017 – vil vi innføre «papirløs» knabejakt fra og med 2018.

Alle våre ivrige jegere anbefales å bli «heldigitale», men det vil fremdeles bli laget et mindre antall konvolutter ved sesongstart for de som av en eller annen grunn ikke kan/vil bruke elektronisk løsning.

Alt som finnes i papirkonvolutten ligger fritt tilgjengelig på hjemmesiden vår, med unntak av verifikasjonskoden som er nødvendig ved innsending av kodene – for å få tildelt diplomer/merker og årspremier, samt for å komme med i statistikken.

For å få verifikasjonskode elektronisk gjør du slik:

Bruk Vipps betalingsmetode via mobiltelefon. Sørg for å ha Vipps-app’en installert på mobiltelefonen. Betal kr.100 pr.kode du ønsker å benytte for innsending av kontrollkort. Send det til: 922 50 997 (husk å lagre tlf.nr. i dine kontakter). Du sende en følgemelding med betalingen som inneholder navn på de som betalingen gjelder for. Når betalingen mottas, blir kodene sendt tilbake til betaler som en Vipps-melding. Sørg for å aktivere meldingsmottak i app’en slik at du får beskjed når du mottar kodene.