Kartreferanse

De kartene vi bruker som grunnlag er utstyrt med et nummerert rutenett, som i utgangspunktet er et militært system for stedsangivelse. Det kan sammenlignes med lengde- og breddegrader i oppbygningen. Rutenettet består av ruter på 1 x 1 km., og hver rute angis med 4 siffer. De 2 første sifrene er nummeret til den loddrette linjen som ligger i venstre kant av ruten hvor stedet befinner seg. De to siste sifrene er nummeret til den vannrette linjen som befinner seg i underkant av ruten hvor stedet befinner seg. Se eksemplet nedenfor.

Stedet «Z» er i rute 60 14 på kartet

For å få en mer nøyaktig stedsangivelse tenker vi oss denne ruten delt opp i 10 felt både vannrett og loddrett, slik at hver rute representerer 100 x 100 m. Hver av disse rutene angis nå ved hjelp av 6 siffer.De tre første er de samme to første fra forrige eksempel pluss et tredje som angir den tenkte loddrette linjen til venstre for stedet. På samme måte er det tredje sifferet i de tre siste den tenkte vannrette linjen nedenfor stedet. Se nytt eksempel nedenfor.

Dette er samme rute som i eksempelet over –  60 14

Nå er ruten delt opp i 10×10 felt hvor de tenkte linjene er vist med nummer.

Stedet  «Z»  er nå på kartreferanse 603 143

En god huskeregel er: «Inn ganga – opp trappa»